СОЦІАЛЬНА РОБОТА В ПЕНІТЕНЦІАРНИХ СЛУЖБАХ

Шановні абітурієнти!!! Запрошуємо Вас на навчання за спеціальністю «Соціальна робота». Після закінчення закладу вищої освіти випускники мають широкий спектр галузей для працевлаштування. Сьогодні ми хотіли Вас познайомити з роботою соціального працівника в пенітенціарних службах.

Одним із напрямів підготовки фахівців соціальної сфери є оволодіння технологіями соціально-реабілітаційної роботи з особами, які перебувають в місцях позбавлення волі, або, які відбули покарання і повертаються з них. Особам, які повертаються з місць позбавлення волі, необхідно сприяти ресоціалізації та адаптації їх до сучасних умов життя, надавати необхідну допомогу у розв’язанні соціальних проблем (отримання житла, працевлаштування, лікування, навчання, поновлення втрачених соціальних зв’язків). Тому соціальний працівник ще в пенітенціарних службах має підбирати засоби соціальної реабілітації ув’язнених до яких відносяться: соціально-світоглядне виховання; продуктивна праця; загальноосвітнє та професійно-технічне навчання; моральне, правове, естетичне, фізичне та валеологічне виховання; гуманне соціальне середовище;  педагогічно доцільне дозвілля; гуманістична діяльність суспільно корисного спрямування; медичне, наркологічне, психіатричне обслуговування.

Соціальний працівник має добре володіти індивідуальними та груповими технологіями реабілітаційної роботи, вміти ефективно їх поєднувати та усвідомлювати, що при проведенні соціальної реабілітації важливо: уникати упередженого ставлення та стереотипних уявлень, розглядати особу в контексті всього життя, бути толерантним, утримуватися від критичних суджень, вірити у здатність людини до змін, бути реалістичним. Він має уміти підбирати індивідуальні та групові форми роботи.

Групову роботу соціальний працівник проводить у формі тренінгів: 1) просвітницького (або тематичного) тренінгу, мета якого сконцентрована на профілактиці соціальної дезадаптації та особистісних відхилень; 2) психологічного тренінгу (психотренінг), спрямованого на розвиток пізнавальної сфери та тренування пізнавальних процесів з використанням спеціальних вправ, направлених на розвиток мислення, уваги, уяви, пам’яті тощо; соціально-психологічного тренінгу (СПТ), який спрямований на психологічний вплив, активних та інтерактивних методів групової роботи.

Для отримання додаткової інформації звертайтеся за номерами:

096-625-85-95 (Міщенко Марина Сергіївна)

097-135-98-11 (Підвальна Юлія Василівна)